Showing posts with the label टेस्ट

इयत्ता आठवी , मराठी , 16 .चोच आणि चारा

Loading…

इयत्ता आठवी ,मराठी , 15 .आळाशी

Loading…

इयत्ता आठवी , मराठी , 14 . फुलपाखरे

Loading…

इयत्ता आठवी , मराठी , 13 .पाड्यावरचा चहा

Loading…

इयत्ता आठवी ,मराठी , 12.गोधडी

Loading…

इयत्ता आठवी ,मराठी , 11 .स्वामी विवेकानंदांची भारत यात्रा

Loading…

इयत्ता दहावी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 2 , 10 .आपत्ती व्यवस्थापन

Loading…

इयत्ता दहावी , विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग -२ , 9. सामाजिक आरोग्य

Loading…

इयत्ता दहावी , विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 2 , 8.पेशीविभाजन व जैवतंत्रज्ञान

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 2 , 7.ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 , 10 .अवकाश मोहीम

Loading…

इयत्ता दहावी , विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 , 9.कार्बनी संयुगे

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 , 8.धातुविज्ञान

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास व राज्यशास्त्र , 5 .भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास व राजशास्त्र , 4.सामाजिक व राजकीय चळवळी

Loading…

इयत्ता दहावी , इतिहास व राज्यशास्त्र , 9.ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास व राज्यशास्त्र , 8.पर्यटन आणि इतिहास

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास व राज्यशास्त्र , 7.खेळ आणि इतिहास

Loading…

इयत्ता दहावी , हिंदी , 11 .समता की ओर

Loading…

इयत्ता दहावी , हिंदी , 10 . बूढी काकी

Loading…

Load More That is All