Showing posts with the label इतिहास

इयत्ता आठवी , इतिहास व नागरिक शास्त्र , 12.स्वातंत्र्यप्राप्ती

Loading…

इयत्ता आठवी , इतिहास व नागरिक शास्त्र , 11 .समतेचा लढा

Loading…

इयत्ता आठवी ,इतिहास व नागरिक शास्त्र , 10 .सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ

Loading…

इयत्ता आठवी ,इतिहास व नागरिक शास्त्र , 9.स्वातंत्र्यलढ्याचे अंतिम पर्व

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास व राज्यशास्त्र , 5 .भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास व राजशास्त्र , 4.सामाजिक व राजकीय चळवळी

Loading…

इयत्ता दहावी , इतिहास व राज्यशास्त्र , 9.ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास व राज्यशास्त्र , 8.पर्यटन आणि इतिहास

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास व राज्यशास्त्र , 7.खेळ आणि इतिहास

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास, मेगा टेस्ट 1

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास , ६ .मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास , ५ .प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास , ४ .भारतीय कलांचा इतिहास

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास , ३ .उपयोजित इतिहास

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास , २ .इतिहासलेखन :भारतीय परंपरा

Loading…

इयत्ता दहावी ,इतिहास , १ .इतिहासलेखन :पाश्चात्य परंपरा

Loading…

इयत्ता आठवी , इतिहास , २ .युरोप आणि भारत

प्रश्न १ .दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा . १) इ…

इयत्ता आठवी , इतिहास , ५ .सामाजिक व धार्मिक प्रबोधन

प्रश्न १ .दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा . १)रामक…

Load More That is All