Showing posts with the label विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 , 10 .अवकाश मोहीम

Loading…

इयत्ता दहावी , विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 , 9.कार्बनी संयुगे

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 , 8.धातुविज्ञान

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 , ७ भिंगे व त्यांचे उपयोग

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 , ६ .प्रकाशाचे अपवर्तन

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 , ५ . उष्णता

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 , ४ ,विद्युतधारेचे परिणाम

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 , १ .गुरुत्वाकर्षण

Loading…

इयत्ता दहावी .विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 , ३ .रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे

Loading…

इयत्ता दहावी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 , २ .मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण

Loading…

Load More That is All